นิยายเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Origin Books และผู้เขียน ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้โดยชอบตามกฎหมาย
หากพบว่านำไปแอบอ้างเป็นเจ้าของ/ผู้ถือสิทธิ์ หรือนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยไม่รับอนุญาต จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด

Underconstruction